Sale!

กาวร้อน แบรนด์ MHJ จำนวน 50 หลอด ขายยกกล่อง ไว้สำหรับเอาไปขายหรือต้องการใช้ในปริมาณมากๆ งานไต้หวันไม่ใช่งานจีน

800.00 ฿ 629.00 ฿

สามารถซื้อสินค้าได้ที่ www.3mdelivery.com

SKU: MH079HLAAHVZUEANTH-36763563 Category:

รายละเอียด

กาวร้อน แบรนด์ MHJ จำนวน 50 หลอด ขายยกกล่อง ไว้สำหรับเอาไปขายหรือต้องการใช้ในปริมาณมากๆ งานไต้หวันไม่ใช่งานจีน
MHJ