เดือน: ตุลาคม 2019


กลยุทธ์การขายฉบับมือใหม่แม่ค้าออนไลน์ที่นำไปใช้ได้จริง

การที่เราจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จได้นั้น มันก็จะต้องมีการเลือกใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนให้ธุรกิจของเรานั้นประสบความสำเร็จ