อุปกรณ์สำนักงาน

1,000.00 ฿

อุปกรณ์สำนักงาน

รายละเอียด

อุปกรณ์สำนักงาน

เครื่องใช้สำนักงาน5ชิ้น…ที่ใส่หนังสือ,ชั้นวางเอกสาร,ถาดใส่เครื่องเขียน,ที่เสียบซองจดหมายและถังอเนกประสงค์..